Uusilla ja innostavilla opetusmenetelmillä lasten ja nuorten kirjoitustaidot haltuun!

Lasten ja nuorten luku- ja kirjoitustaidon opiskelumotivaation laskeminen on herättänyt viime aikoina huolta. Näiden tärkeiden taitojen tukemiseen tarvitaan uudenlaista pedagogiikkaa. Lapin yliopiston koordinoimassa Pelaa, keksi & kirjoita -hankkeessa tutkimme pelien käyttöä kirjoittamisen opetuksen tukena sekä rakennamme digitaalisen oppimisympäristön innostamaan 5.—9.-luokkalaisia oppimaan nyky-yhteiskunnassa tarvittavia laaja-alaisia kirjoitustaitoja. Näihin taitoihin kuuluu perinteisen kirjoitustaidon lisäksi muun muassa yhteisöllisiä taitoja, luovaa ja multimodaalista sisällöntuotantoa sekä erilaisia keskittymiskykyä, kriittisyyttä ja ongelmanratkaisua vahvistavia taitoja.

Tutkimustamme rahoittaa Media-alan tutkimussäätiö. Yhteistyökumppaneitamme ovat muun muassa Itä-Suomen yliopiston Sm4rt LOC -pakopelilaboratorio sekä PunaMusta Media Oyj -konserniin kuuluva sanomalehti Karjalainen.

Näillä verkkosivuilla voit seurata hankkeemme edistymistä ja tutustua tutkimusjulkaisuihimme. Vuoden 2024 aikana tulemme tarjoamaan tutkimukseen perustuvan, kirjoittamisen opetusta tukevan pelillisen oppimisympäristön ja siihen liittyvän koulutusmateriaalin kaikkien Suomen koulujen käyttöön.

Pelataan, keksitään ja ennen kaikkea -KIRJOITETAAN!

Kirjoittamisen opetuksesta ja tekoälystä

Kesällä ihastelin näitä kirjoitustarvikkeita. Piirtimet ja Valistuksen koulumustepullo löytyivät Kiihtelysvaaran kotiseutumuseosta. Kirjoittamiseen kuuluu teknologia. On selvää, että uudet teknologiat muuttavat…

Mitä on uusi kirjoittaminen?

Viime vuosikymmenten huima tekninen kehitys on muuttanut lähes kaikkia yhteiskuntamme toimintoja. Erityisesti se on taannut meille jokaiselle pääsyn julkisen median…

Kirjoittamisen haasteita opettajien kuvaamana ja kohdattavaksi

Tutkimushankkeemme tarkoituksena on kehittää suomalaista kirjoittamisen opetuksen pedagogiikkaa. Yksinkertaisesti sanottuna: haluamme, että Suomessa koulunsa käyneet osaavat ja tahtovat jatkossakin kirjoittaa….

Meistä

Opetan Lapin yliopistossa suomen kielen ja kirjallisuuden pedagogiikkaa. Tutkin monilukutaitopedagogiikkaa ja erityisesti sitä, kuinka digitalisaatio ja sosiaalisen median kulttuurit ovat johtaneet luku- ja kirjoitustaitojen käsitteen laajentumiseen ja täysin uudenlaisiin tekstikäytänteisiin.

Tutkin koulukirjoittamista sekä aikuisten fiktiivistä omaelämäkerrallista kirjoittamista, jälkimmäistä erityisesti somaattisin eli kehotietoisin menetelmin. Kirjoitan tietotekstien ja tutkimusartikkelien lisäksi fiktiota. Se on paras ja samalla tuskallisin tapa ymmärtää kirjoittamista.