Mitä on uusi kirjoittaminen?

Viime vuosikymmenten huima tekninen kehitys on muuttanut lähes kaikkia yhteiskuntamme toimintoja. Erityisesti se on taannut meille jokaiselle pääsyn julkisen median sisällöntuottajaksi ja mahdollisuuden lähes rajattomaan kommunikointiin. Tässä yhteydessä puhutaankin usein niin sanotusta osallisuuden kulttuurista.  Sitä luonnehtii internetiin paikantuva vahva yhteisöllisyyden, jakamisen ja luovuuden eetos.

Varsinkin nuoret toimivat vapaa-aikanaan usein varsin itseohjautuvasti ja luontevasti osana tätä yhteiskunnallista muutosta. Viime vuosina myös koululaitos on havahtunut tähän uusien opetussuunnitelmasisältöjen myötä. Opetussuunnitelmissa puhutaan niin monilukutaidosta kuin digitaidoistakin.

Pedagogisessa mielessä todellinen uudistus on kuitenkin vielä pahasti kesken. Vaikka osallisuuden kulttuurissa viestiminen ja sisältöjen tekeminen pohjautuukin pitkälti perinteisiin kirjoitustaitoihin, laajentaa se kirjoitustaidon käsitettä huomattavasti. Laajentuneeseen kirjoitustaitoon kuuluu digitaalisten ja multimodaalisten taitojen lisäksi myös paljon muuta, kuten:

  • Sosiaalisia ja yhteisöllisiä taitoja
  • Luovuustaitoja
  • Julkisuus-, eettisyys ja kriittisyystaitoja
  • Tietoisen keskittymisen taitoja

Näitä uusia taitoja voidaan kutsua nimellä ”uusi kirjoittaminen”.

Näiden uusien kirjoitustaitojen opetus ei kuitenkaan mahdollistu enää vanhoilla metodeilla; tarvitaan myös uutta pedagogiikkaa, innovatiivisia oppimisympäristöjä ja ennakkoluulottomia opetusmenetelmiä. Uuden kirjoittamisen opetus haastaa vahvasti opetuksen käytänteitä rikkomalla oppiaineiden raja-aitoja, yhdistämällä formaalia ja informaalia oppimista ja muuttamalla koulun perinteistä arviointi- ja työkulttuuria.

Vaikka muutos ja sen vaade voikin tuntua työläältä kaikkien viime vuosien lukuisten opetuskenttää koskeneiden mullistusten ohella, sisältä se kuitenkin myös innostavan haasteen; onko meidän mahdollista kääntää huolipuhe luku- ja kirjoitustaidon rappiosta motivoivaksi toiminnaksi niin opettajille kuin oppilaillekin? Kysymys on merkittävä, sillä luku- ja kirjoitustaidot niiden laajassa muodossa ovat nykymaailmassa tärkeämpää kuin koskaan aiemmin.  Ne ovat samanaikaisesti kaiken oppimisen väline, identiteetin rakentamisen tukipilari kuin yhteiskunnallisen osallisuuden mahdollistajakin.

Kirjoittamisen opiskelun pelillistäminen tarjoaa tutkitusti huikeita mahdollisuuksia opetuksen kehittämiseen. Kuvassa Itä-Suomen yliopiston normaalikoulun oppilaita harjoittelemassa laaja-alaisia lukutaitoja Sm4rt Log -pakopelilaboratoriossa.

Kuvan ottaja Ville Tahvanainen